Hva og hvem er Finnsetmoen gård?

Rent teknisk er Finnsetmoen eiendom 97/1 i Nærøy kommune, beliggende i Gravvik skolekrets. Eiendommen er på ca 550 mål og består stort sett av en stor innhengning (ca 110 mål, opprinnelig anlagt for hjort for 30 år siden) og resten utmark.

Drifta består av villsau, samt et lite galehus med en del ulike fugler – høns, gjess, ender og kalkuner – samt angorakanin. Og en liten flokk lamaer.

Det hører også til to hester, som for tiden er bortsatt, og hunder.

Menneskene som bor her, er fem stk: Fire små og en stor. De små er Maja på 19 år (gar skrivelinja på Nansenskolen i Lillehammer), Ørjan på 16 (går første klasse på vgs, helse og oppvekstpå Rørvik, Kirsti på 14 og Sondre på 9.

famebilder-alle-jul-09

Den store er mamma Christina. Hege og Eskil hører også på en måte med, sjøl om de er blitt voksne og har flytta ut (storesøsken på hhv 30 og 29). Og deres etterhvert tre etterkommere, Heges Storm på to år og Eskils jenter Lilly Charlotte på tre og Anni Helene på ett.

Her bor vi og trives godt!

97-1

10012010_0111

(Flere bilder følger etterhvert!)