Endelig kom den!

Slutning:

1 Krav om jordskiftesak fra  Gerd Sjølie blir nektet fremmet.

2 Gerd Sjølie må dekke alle kostnader med saken.

Ferdig nå??